За нас

ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ НА ЕКИПА НА БЕРКУТ СИСТЕМС Е ГАРАНЦИЯ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО

РАЗГОВОР С ИНЖ. ГЕОРГИ ХРИСТОВ, ИЗП. ДИРЕКТОР И ИНЖ. ДИМИТЪР ЛАЗЕВ, ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР, БЕРКУТ СИСТЕМС.

Г-н Христов, бихте ли запознали читателите на Списание СТРОИТЕЛИ с фирмата и дейността Ви?

Г. Христов: Беркут Системс е семейна компания за електроизграждане, проектиране на електроинсталации, системи за сигурност и автоматизация. Фирмата е създадена през 2010г. в разгара на икономическата криза, като благодарение на усилена работа, коректност и внимание към детайла успяхме да се изградим като един сигурен партньор на българския пазар.

За краткия период от нашето съществуване клиентите ни надхвърлят психологическата цифра от над 350. Това се дължи на факта, че работим винаги с мисъл за удобството и функционалността за нашите клиенти, което автоматично ни превръща в желан и предпочитан партньор. Проектираме и изграждаме според индивидуалните нужди на всяка сграда и се ръководим от принципите за максимална ефективност и рационални решения. Коректно обслужваме в гаранционния и извънгаранционен период нашите системи и вече твърдим, че сме професионалисти в бранша с изградено добро име и репутация на българския пазар. Мотивираме се от предизвикателства и не правим компромиси с качеството, ефективността на самата инфраструктура, безопасността и удобството за хората. Това предполага абсолютна точност при избора на материалите, проектирането и реализирането на самите системи. Затова твърдим, че сме мислеща компания. Успешните проекти са доказателство за нашето старание и добра работа, която вършим всеки ден. Вече сме реализирали разнообразни проекти в много градове на страната, както и такива от обществено предназначение. И все пак никога не бихме успяли без най-важната част от всеки бизнес – човешкия потенциал. Това, което сме постигнали, се основава изключително на професионализма и отговорността на нашия екип. В него има хора с много опит, инженерни познания и високо образование. Благодарение на тях всеки наш проект е изпълнен професионално, с високо качеството и в срок. Нашият девиз е: „Погледнато от професионалисти!“ – едно достоверно твърдение. Ние го прилагаме неизменно от проекта до изпълнението.

Разкажете повече за предлаганите от Вас продукти, системи и услуги.

Д. Лазев: Един от продуктите или услуга, която предлагаме, е индивидуално проектиране на единствени и уникални системи. По задание на столичен МОЛ проектирахме и конструирахме за техните нужди ултразвуков датчик за индикация на заетостта в паркинг съоръжения. Системата е изградена основно от два елемента – датчик за наличие на предмет и индикатор, който показва състоянието на датчика. Системата е така проектирана, че не е зависима от необходимостта за минимален или максимален брой места (датчици). Всяко паркомясто се изгражда самостоятелно и индивидуално в зависимост от специфичността на мястото. Наличието на тази система в един паркинг води до оптимизиране работата на други системи. По-бързото паркиране води до по-голямо спокойствие на шофьора и по-малко изгорели газове, това води до по-малко работа на димоотвеждащата система, което означава че има по-малка консумация на електричество, има по-малка амортизация на елементите по тази система (двигатели, клапи и др.). Като говорим за икономия на ресурси – тази система е с минимална консумация на електричество, приблизително колкото едно зарядно за телефон, а окабеляването й е много опростено. Друго предимство на индикатора е, че се вижда от 3600, системата има лесна поддръжка и профилактика. Подобни индивидуални разработки ни отличават и показват, че няма предизвикателство, с което да не се справим. 

 

Инженерите на Беркут Системс са в състояние да изготвят цялостна концепция и проект за решението на всеки конкретен проблем, свързан с изграждането и сервизирането на всички системи.

 

Фирмата е специализирана в изграждането на електроинсталации, мрежи на средно и ниско напрежение. 

С основание може да твърдим, че сме водещи в проектирането, изграждането и поддръжката на пожароизвестителни системи. Работим изключително добре с голямо разнообразие от централи, датчици и системи на световноизвестните производители.

 

Фирмата се специализира във видеонаблюдение и сигнално охранителна техника. В раздела видеонаблюдение проектираме, изграждаме, ремонтираме и поддържаме: аналогови системи, цифрови системи, хибридни системи, мониторинг центрове и други.

 

Кои от системните решения, които предлагате, бихте отличили с по-висок потребителски интерес и успешно приложение в сградното строителство? Споделете за някои обекти.

Г. Христов: Услугите ни включват всичко за изграждането и функционирането на една сграда: цялостни ел. инсталации, ел. табла и осветление, BMS, СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, известителни и оповестителни системи, контрол на достъп, цялостни ел. инсталации.

 

Част от успешно изградените обекти са: Завод на Sumitomo Electric Bordnetze SEBN – Bulgaria, Мездра; Заводът за сглобяване на автомобили Great Wall, с. Баховица; Завод за производство на растителни масла Марица олио, с. Ясен; Завод за ремонт на мотрисите на Метрополитен в кв. Обеля, както и ремонт на депото; Локомотивно депо Никола Коларов ЖП-Тракция – гр. София; Нови халета и производствени мощности на стъкларски завод Рубин, Плевен; Заводът за картон в Никопол на фирма G.F.F; Шоурум на Елтрак България, София; Завод за лекарства ВЕТПРОМ, Радомир; Банка Societe Generale Експресбанк, гр. Кнежа и гр. Плевен; Bosch Car Service, София; жилищни сгради и комплекси, детски градини и др.

 

Имате ли конкретни планове или очаквания за бъдещото развитие на компанията, които да споделите?

Г. Христов: Непрестанно търсим нови обекти и служители, за да увеличаваме полето си за изява. Освен горепосочените дейности, нашите инженери се заемат с проектирането и изработването на индивидуални проекти и разработки на нови системи, които нямат аналог. Тези разработки са индивидуални за нуждите на всеки клиент, като датчика за наличие на автомобил в подземен паркинг. Динамичната среда, в която живеем и работим, показва, че развитието на Беркут Системс е в иновациите и конкурентоспособността.