Добре дошли !

За нас

Ready to begin your journey?

Click the button below

За нас

Добре дошли !

За нас

Фирмата

  “Беркут Системс” ЕООД е основана през 2010г. като естествен резултат  от дългогодишен опит на основателите в бранша на пожароизвестяването, охранителната техника и видеонаблюдението.
    С основание можем да твърдим, че сме водещи в проектирането и изпълнението на пожароизвесистелни системи. Фирмата се специализира и във видеонаблюдението, СОТ(охранителна техника), пожарогасене, които са тясно свързани с основната ни дейност.
    Още от старта си фирмата поема за изпълнение значими и отговорни проекти, който може да разгледате, натиснете бутона.

Девиз

Погледнато от професионалисти!

Амбиция

Голямо семейство от доволни партньори.

Част от предлаганите услуги

Професионални електро услуги

 • Структурно окабеляване
 • Слаботокови инсталации
 • Електрически инсталации
 • Електрозахранване на обекти
 • Мълниезащити и заземители
 • Взривобезопасно пожароизвестяване
 • Проучване на рисковете за възникване на пожар
 •  Изготвяне на проект строго индивидуално, имайки в предвид последните законови уредби
 • Разработване на вътрешни правила в съответствие с нормативните актове
 • Изготвяне и проиграване на план за действие в случай на пожар
 • Поддръжка на Пожароизвестителни инсталации по Наредба № 8121з-531

Видеонаблюдение

 • Оглед на място за идентифициране на рисковите зони
 • Доставка и монтаж на аналогови и цифрови камери
 • Конфигуриране на защитен отделен достъп
 • Техническа поддръжка и обслужване

СОТ

 • Консултации
 • Изготвяне на предварителна оферта по чертеж
 • Доставка, монтаж и настройка на системи за сигурност
 • Гаранционен и извън гаранционен сервиз

Екип

Какво казват нашите партньори за нас ?

"Беркут Системс" ЕООД изпълни задълженията си добросъвестно, защитавайки законните права и интереси. Фирмата доказа, че има опит и разполага със специално обучен персонал да покрие техническите изисквания по  ЗЧОД.

метрополитен
инж. Богдан Георгиев
Управител

Изразяваме нашето пълно удоволетворение от професионализма и показаните умения на екипите на фирмата, с които сме работили. Държим да отбележим факта, че работата по инсталациите са били винаги приключвани винаги в рамките на договорените срокове, с качество с качество отговарящо на съответните стандарти. " Беркут Системс" ЕООД разполага с квалифициран кадрови персонал за осъществяването и/или проектирането на проекти в тази област.

1350816774_eltracklogo
Пламен Стойчев
Управител

"Беркут Системс" ЕООД разполага с отличен технически екип, за да обслужи коректно и на професионално ниво своите клиенти и професионално подбира техниката с която работи, в зависимост от конкретните условия на обекта. Фирмата закупува и работи с висококачествена и високонадеждна техника, производство на "Телетек Електроникс" АД или внос от чужди фирми, водещи в производството на алармена техника.


"Беркут Системс" ЕООД реализира тази дейност посредством работа на добре подготвени, обучени и екипирани служители. Техния професионализъм, дисциплина и добрата им координация, спомагат за осигуряването на сигурността и опазването на живота и здравето на служителите и материалната база на поверените им обекти.


Постигнатите резултати в утвърждаването на сигурността в поверените им обекти, е основание да дадем висока оценка за качеството на изпълнение и да препоръчаме "Беркут Системс" ЕООД като компетентен, коректен и професионален партньор.

image001
Антония Димитрова
Управител